Бекдроп CMS спечели отличителен знак за най-добри практики от Linux Foundation

Best Pracrice BadgОтличителният знак за най-добри практики на Инициативата за основна инфраструктура (Core Infrastructure Initiative или съкртено CII) на фондация Линукс (Linux Foundation) е начин свободни проекти и софтуер с отворен код (Free/Libre and Open Source Software - съкратено FLOSS ) да удостоверят, че следват най-добрите практики за сигурност.

Отличителният знак за най-добри практики на CII е вдъхновен от други отличителни знаци, достъпни за проекти, които се развиват в GitHub.

Потребителите на софтуер, притежаващ този знак могат бързо да преценят кои проекти на FLOSS следват най-добрите практики и в резултат на това е по-вероятно да създадат висококачествен софтуер с голяма сигурност.

Проекти с отличителния знак на CII показват ангажимента на проекта за сигурност на софтуера. Знакът помага на потребителите бързо да преценят кои проекти с отворен код се грижат планомерно за сигурността на софтуера.

Присъждането на отличителният знак за най-добри практики на Бекдроп CMS показва, че проектът следва най-добрите практики за сигурност, формулирани от Фондация Линукс.