Софтуер с отворен код

Уеб сайтове с Бекдроп CMS

Backdrop CMS е съвременна платформа с големи възможности за разработка на сайтове за нуждите на малкия и среден бизнес, неправителствени организации, сдружения, фондации, клубове, религиозни общности, политически партии, както и за лични сайтове и блогове.

“Бекдроп Решения” предлага разработка и поддръжка на сайтове за малък и среден бизнес, както и за НПО чрез съвременната система за управление на съдържание Backdrop CMS.

Backdrop CMS - free open source

Офисът ни се намира в гр. София, България, но работим онлайн с клиенти от цялата страна, Европейския съюз и навсякъде по света.

Бекдроп CMS спечели отличителен знак за най-добри практики от Linux Foundation

Отличителният знак за най-добри практики на CII е вдъхновен от други отличителни знаци, достъпни за проекти, които се развиват в GitHub.

Потребителите на софтуер, притежаващ този знак, могат бързо да преценят кои проекти на FLOSS (Free/Libre and Open Source Software) следват най-добрите практики и в резултат на това е по-вероятно да създадат висококачествен софтуер с голяма сигурност.