Уеб сайтове с Бекдроп CMS

“Бекдроп Решения” предлага разработка и поддръжка на сайтове за малък и среден бизнес, както и за НПО чрез съвременната система за управление на съдържание Backdrop CMS.

Офисът ни се намира в гр. София, България, но работим онлайн с клиенти от цялата страна, Европейския съюз и навсякъде по света.

В тази статия ще ви разкажем и убедим защо Backdrop CMS е най-доброто решение за сайта на вашия малък или среден бизнес, неправителствена организация, фондация или сдружение.

Backdrop CMS - free open source

Системи за управление на съдържание (CMS)

Съвременните сайтове се разработват със системи за управление на съдържание (Content Management Systems, CMS).

За разлика от по-старите технологии в зората на Интернет и 90-те години на XX век, при които разработката и поддръжката на сайт бе запазена територия за програмисти и специалисти по администрация на компютърни мрежи, от началото на XXI век бяха разработени различни системи за управление на съдържание, които направиха публикуването и редактирането на съдържание (текстове, снимки, видео, формуляри, презентации и др.) достъпно за собствениците на сайтове или техни служители без необходимост те да имат специални познания по уеб технологии и програмиране.

Предназначението на една система за управление на съдържание е да ви позволява сами да редактирате и управлявате съдържанието в сайта си като нещо отделно от дейността по изграждане на сайта и системната му поддръжка, което възлагате на професионалисти по разработка на сайтове (примерно на нас от “Бекдроп Решения”).

Това разделение на труда е особено полезно за малкия и среден бизнес, за неправителствените организации и сдружения, които не разполагат със собствени IT отдели за изграждане и поддръжка на уеб сайт, но обикновено са посветени на целите си и с голямо желание публикуват информация за своята дейност в сайта си и в социалните мрежи, като това е съществено важно за успеха на тяхната работа.

Съвременни системи за управление на съдържание

Днес съществуват стотици видове системи за управление на съдържание, сред които комерсиални (платени) системи, създадени и продавани от софтуерни компании, както и безплатни системи, които се изграждат и поддържат от организирани около проекта общности от доброволци и ентусиасти на свободния софтуер с отворен код.

Безплатни CMS с отворен код

Безплатните системи за управление на съдържание с отворен код са най-подходящи за малкия и среден бизнес, както и за неправителствените организации и сдружения.

Те гарантират трайност и запазване на инвестицията в разработката на техния сайт като предотвратяват опасността след време сайтът им да се окаже неподдържан, несигурен, технически амортизиран и остарял.

Всички сме били свидетели на комерсиални системи (операционни системи, настолни или мобилни програми и приложения), които в даден момент спират да се поддържат, съответният доставчик прекратява дейността си, продава бизнеса си или пък налага на клиентите си нови разходи за обновяване на софтуера до нова версия като спира поддръжката на предни версии макар те да са вършили отлична работа с години и да продължават да я вършат без проблеми.

Общностите развиващи свободен софтуер с отворен код са предпазени и имунизирани от самата си философия и основни принципи от такова опасно и финансово обременяващо собствениците на сайтове неприятно развитие.

В същността на свободния софтуер с отворен код е заложено това, че той не е нечие отделно притежание, той е общодостъпна собственост и може да бъде развиван и адаптиран от всеки, който пожелае, стига да бъде запазен отвореният му характер.

Не е допустимо единствено някой да присвои софтуер със свободен и отворен код, да го предлага и продава като своя интелектуална собственост както да забрани на други потребители да го ползват без заплащане на такса.

Това позволява на програмисти, разработчици и потребители да се обединяват свободно в общности, създаващи и поддържащи свободен и безплатен софтуер - всеки от участниците влага свой дял в развитието на общия софтуерен проект и същевременно ползва съвкупното интелектуално богатство, създадено с труда на всички участници, което е несравнимо по-голямо и полезно от това, което всеки би могъл да произведе сам, отделно и независимо от останалите.

Ако софтуерът е полезен и потребителите имат нужда от него, то нова общност от програмисти най-често продължава да развива системата като прави форк на проекта (от англ. fork - разклонение на пътя) и продължава да предлага и поддържа софтуера, обикновено под ново име, за да се разграничи новата общност от предишната, със запазена съвместимост и поддръжка на предните версии.

Съвместимостта с предните версии е от първостепенна важност защото наличното множество потребители е най-голямото богатство на всеки софтуер с отворен код и запазването им е от първостепенна важност за успеха на всеки нов проект.

Компаниите продаващи комерсиален софтуер по необходимост се стремят да ви продадат нови версии защото ако продължите да ползвате старите версии те няма от какво да спечелят.

Общностите разработващи свободен софтуер с отворен код не печелят от продажбата на нови версии на софтуера, а от лоялността на своите потребители, които чрез масовото ползване на софтуера допринасят за неговото усъвършенстване и развитие и привличат нови потребители.

Затова в този вид софтуер не се правят промени с цел по-големи продажби и повишаване на цената, а само когато това се налага неизбежно от развитието на технологиите и промените са наистина необходими, неотложни и полезни за потребителите.

Примерите са многобройни, достатъчно е само да споменем операционната система Линукс, която е свободен и безплатен софтуер с отворен код с множество различни разклонения, с който работят над 70% от уеб сървърите по света и милиони индивидуални потребители.

Нека напомним също, че всички Android устройства, а това са над 80% от мобилните устройства в Интернет, ползват като основа ядрото на операционната система с отворен код Линукс, така че милиарди хора по света притежават частица безплатен софтуер с отворен код в джоба си и го ползват непрекъснато.

Wordpress и Drupal

Ще представим две от най-разпространените и популярни в цял свят безплатни системи за управление на съдържание с отворен код, с които са изградени милиони сайтове днес - Wordpress и Drupal.

Привличаме вниманието ви върху тези две системи за управление на съдържание защото те са двете най-използвани през последните 20 години за разработка на сайтове за малък или среден бизнес, както и за организации и сдружения, а също така и за лични сайтове и блогове.

Освен това тези две системи заслужават внимание с това, че и двете разполагат с многобройни армии от вдъхновени почитатели и ревностни поддръжници. Ако сте правили сайт или обмисляте да правите такъв, най-вероятно сте чували името на поне една от тези две системи.

Представяме ги също така, защото те са предшественици и вдъхновители за създаването на съвременната Backdrop CMS - система, която ние ползваме и рекламираме в нашия сайт и която ще представим в края на тази статия.

Wordpress

Wordpress, създаден 2001 г., има заслужено славата на най-лесна за работа система, създадена с цел да бъде идеална платформа за блогове и малки лични сайтове, но с добавяне на допълнителни модули (наричани в тази общност още плъгини или добавки) нейните възможности се разширяват значително и с такова надграждане дори големи корпоративни сайтове и световно известни медии работят успешно с Wordpress.

Преобладаващ дял от сайтовете по света са изградени с Wordpress и основна причина за неговата популярност е простотата и лекотата за изучаване и ползване.

Слабост на Wordpress е сигурността на системата, сайтовете, изградени с Wordpress са обект много по-често на успешни вредоносни атаки и кражба на лични данни.

Също така тази система не е напълно и докрай безплатна - съществуват много и важни модули, при които е безплатна само базовата функционалност, а за сериозните и важни опции се доплаща и често допълнителната цена е сериозна или непостижима за възможностите на малкия бизнес и стартиращи сдружения и организации.

Съществува цяла индустрия за допълни платени теми (дизайни) и модули за Wordpress, което привлича към тази система и множество разработчици, които желаят бързо да получат парична оценка за труда си.

Drupal

Drupal, създаден 2000 г., е по-сложна, по-сигурна и с много сериозни професионални възможности система за управление на съдържание.

Трудно е да си представите модерна функционалност в съвременните сайтове, за която да не съществува готов модул в Drupal.

Ако пък няма готов модул, системата разполага с мощен програмен интерфейс, който позволява на професионални програмисти да пишат свои модули и добавки, с които да постигнат всеки желан резултат и функционалност.

Drupal като система за управление на съдържание е по-трудна за разучаване и усвояване от разработчиците на сайтове и поради това традиционно заема следващо място по популярност след шампиона Wordpress.

Не можем да виним хората за това, че търсят лесното и евтиното, особено при ограничените бюджети, с които разполага многобройния малък и среден бизнес, както и организациите с нестопанска цел, но и не трябва от броя активни инсталации на една система да съдим за нейното качество, възможности и надеждност.

Drupal е изключително развита и мощна система за управление на съдържание с продължителен исторически опит и голяма общност от разработчици и ползватели.

Drupal е предпочитан избор на разработчици, които ценят професионализма и качеството и не се отказват от усвояване на платформи, които изискват внимателно и търпеливо изучаване, време и упоритост в постепенното запознаване с всички тайни и сякаш безбройни детайли в управлението на системата.

След време това се отплаща с постигането на удоволствието от творческа свобода, с невероятни възможности за разработка на сайтове с всякакви конфигурации и възможности, каквито не могат да бъдат създадени с нито една друга съвременна система за управление на съдържание.

Сложни неща, които се правя естествено и нормално с Друпал като част от стандартните средства за работа в системата, в други системи за управление на съдържание биха изисквали допълнително писане на програмен код и нестандартни добавки към системите, писани по поръчка от програмисти специално за сайта, което оскъпява изработката на такъв сайт, усложнява неговата поддръжка и създава значителни проблеми със сигурността на сайта в дългосрочен план.

Други системи за управление на съдържание

Съществуват още десетки перспективни по-малки общности, които развиват нови безплатни системи за управление на съдържание с отворен код, някои от които много интересни и обещаващи, но за тях ще посветим друга статия в нашия сайт в бъдеще време и не са включени в настоящия анализ.

Пътят от създаването до утвърждаването на една CMS като жизнена и полезна за потребителите в дългосрочен план е труден и дълъг и не всички започнали обещаващо или успешно достигат до благоприятен край като успеят да изградят здрави и сплотени трайни общности от разработчици и голямо множество от верни потребители.

Последното, наличието на голяма и добре организирана общност от опитни потребители, с каквито могат да се гордеят както Wordpress, така и Drupal, е много важно за развитието на една безплатна CMS с отворен код.

Множеството потребителите на системата за управление на съдържание активно и безплатно участват в нейното тестване и усъвършенстване с докладване на програмни грешки и предложения за усъвършенстване и развитие.

Общността е важна също така защото предоставя безплатна помощ, съвети и консултации за други начинаещи ползватели на системата, с което експоненциално разширява броя на нейните потребители.

Защо да изберете Backdrop CMS

Backdrop CMS е съвременен форк (разклонение) на популярния Drupal 7 и e система с уникални възможности за индивидуална конфигурация на сайта и изграждане на модерни уеб приложения с функционалности, които са непостижими за повечето други съвременни системи за управление на съдържание.

Същевременно Backdrop CMS е планирана специално с оглед нуждите и възможностите на малкия и среден бизнес, неправителствените организации, сдружения, фондации, клубове, религиозни общности, политически партии, както и за лични сайтове и блогове.

Това тя постига с лесна инсталация, приятен, разбираем и удобен административен интерфейс за администрация и управление на системата и съдържанието, както и с невисоки изисквания за системни ресурси, позволяващи инсталиране на достъпен за малките фирми и организации и най-често ползват от тях споделен хостинг.

Системата е подходяща също за изработка и на по-сложни и мащабни сайтове на големи фирми, национални и международни организации, образователни институции, медии и други амбициозни проекти, които търсят платформа за разработка на сайт с голям потенциал при безплатна цена за самата система, достъпни ниски цени за хостинг, изработка и поддръжка на сайта.

Изключително важно предимство на Backdrop CMS е, че тази система позволява обновяване на сайтове, направени с Drupal 7 - както посочихме горе - една от най-разпространените CMS от началото на века и всеобщо призната за своята непостижима гъвкавост и уникални възможности за индивидуализация и специфична конфигурация за изграждане на най-различни типове сайтове от всякакъв тип.

Това е отлична и мечтана последните няколко години възможност за собственици и администратори на над 700,000 сайта, създадени и и работещи с Drupal 7 (по състояние през м. май 2020 г.) предвид предвиденото и очаквано неизбежното прекратяване на поддръжката на Drupal 7 през есента на 2021 година.

Собствениците на сайтове с Drupal 7 имат възможност да го обновят и до следващите версии Друпал 8, а през 2020 година вече и с Drupal 9.

Проблемът с тези по-нови версии на Drupal е, че те са изградени на нови програмни принципи, несъвместими са със сайтове, изградени с по-предишни версии на Drupal, което налага пълна преработка и изграждане на съществуващите сайтове наново.

Новите версии на Drupal - 8 и 9 - изискват значително по-сложна поддръжка, изискват много по-сериозни системни ресурси и рязко увеличават цената за притежание на сайт с Drupal като превръщат през последните 4-5 години Drupal в система за управление на сайтове предимно за големи и сложни корпоративни клиенти със собствени IT отдели или значителни бюджети, покриващи високата цена за текуща поддръжка.

Backdrop CMS от друга страна е сигурна и много лесна за инсталация и поддръжка алтернатива, тя отговаря на днешните нови потребности и е готова да вдъхне нов живот на сайта ви, независимо дали е бил създаден преди много години с по-ранна версия на Drupal или ще бъде създаден сега или обновен изцяло отново, без да изисква големи ресурси и сложна и скъпа поддръжка на сайта.

Системата предлага всички възможности за обновяване или ребрандиране на вашия сайт с нови технологии, при това бързо и лесно, без необходимост от изучаване на непознат до този момент интерфейс.

Backdrop CMS дава възможност на разработчици, собственици на сайтове и потребители, запознати с интерфейса на Drupal, да продължат да работят в познатата за тях среда без необходимост от преквалификация и разучаване на нови (и най-често излишни и безполезни за нуждите на малкия и среден бизнес) сложни технологии.

Backdrop CMS и Drupal 7

Макар Backdrop CMS да изглежда наистина познато и "почти" като Drupal 7, новата система има многобройни подобрения в интерфейса и административния панел, множество нови умни инструменти за по-комфортна работа, които ще бъдат оценени незабавно и с голямо удоволствие от опитните потребители на Drupal и ще улеснят в значителна степен разучаването и усвояването на системата от нови потребители.

Бекдроп CMS е въплътил в себе си и дава нов живот на най-доброто, постигнато в дългата и успешна история на Drupal 7 като това е внимателно анализирано и извлечено от успешната практика на стотици хиляди сайтове, които са ползвали Drupal преди създаването на Бекдроп CMS.

Седемдесет и четири (!) (74) от най-често ползваните и инсталирани през годините допълнителни модули за Drupal 5, 6 и 7 вече са вградени в ядрото на Backdrop CMS.

Това помага на администраторите на сайт с Backdrop CMS с много по-малко работа за сервизна поддръжка на системата (спестява се честото обновяване на сайта при обновяване на външни за системата модули тъй като те вече не са външни, а част от ядрото) и значително по-голяма сигурност тъй като модулите се поддържат от същия екип, който поддържа и ядрото.

От стоте най-често ползвани и инсталирани допълнителни модули за Drupal 7 (извън броя на тези, които са вградени вече в ядрото) над 95 модула за Drupal 7 вече имат (към май 2020 г.) версия за Backdrop CMS и може да ги ползвате с новата система.

Общо над 500 (петстотин) от най-използваните модули и теми за Drupal 7 са достъпни вече и във версии за Backdrop CMS. Други стотици са в процес на разработка и ще бъдат завършени следващите месеци или години, като много от тях са могат да се ползват за работа и днес, макар още да нямат окончателни официални версии защото са в процес на разработка, тестване и усъвършенстване.

За запознатите с традициите и историята на Drupal (а и на други CMS) трябва да говори много и това, че в общността на Backdrop CMS планомерно се избягва разпиляването на силите на програмистите в паралелната разработка на множество дублиращи се модули и проекти.

Така че имайте предвид и това, когато преценявате какво ви предлага Backdrop CMS като възможности - все още по-малък брой модули, в сравнение с тези, с които разполага Drupal 7, но с гарантирана поддръжка и без дублирани проекти.

Backdrop CMS има възможността, и го прави старателно, да избере най-доброто и успешното от проектите, създадени за Drupal 7. И това, което се обновява до версия за Backdrop CMS най-често е подобрено и обогатено с нови възможности.

Ще е полезно да знаете и това, че за сравнително опитни програмисти, дори такива с неголям опит, преработката на модули за Drupal 7 до версия за Backdrop CMS е бърза и лесна и дори е създаден модул за Backdrop CMS, който да автоматизира редактирането на модули за Drupal 7 към такива за Backdrop CMS.

Значително ново предимство е, че в Backdrop CMS вече имате възможност да търсите нови модули и да обновявате вече инсталирани модули, да обновявате дори ядрото през административния панел на самата система.

Това ви позволява да администрирате и развивате системата без да напускате нейния административен панел и спестява много часове за търсене, проверки за съвместимост, сваляне и качване в сайта на нужните модули.

Възможността за инсталиране на нови модули и обновяване на вече инсталирани модули, както и на ядрото през самата система прави обновяването на системата бързо, лесно и увлекателно занимание и изключително много съкращава времето и цената за системна поддръжка.

Backdrop CMS е система изградена и поддържана с максимални стандарти за сигурност, разработени и практически проверени и доказали ефективността си в историята на поддръжка на сигурността на Drupal.

Новооткрити заплахи за сигурността се отстраняват бързо и отговорно.

Backdrop CMS е безплатен софтуер с отворен код, развиван и поддържан от интернационална общност от ентусиазирани поддръжници на свободния некомерсиален софтуер.

Накрая, но не на последно място по значение, Backdrop CMS, макар да е по-ново и съвременно поколение софтуер, на практика е много лека и бърза система, изисква по-малки системни ресурси и кара сайтовете да "летят", което е удоволствие за собствениците и потребителите на сайта, както и за неговите посетители и голямо предимство за оптимизация на сайта за търсачки.

За повече информация посетете сайта на Backdrop CMS.

Няма причини да чакате, свалете инсталирайте и опитайте системата. Ако преди сте разработвали сайтове ще знаете как да направите това локално, на споделен хостинг или на собствен уеб сървър.

Ако не знаете как, свържете се с нас чрез страницата за контакти или ни посетете отново по-късно - в нашия сайт скоро ще има онлайн ръководство за инсталиране и работа с Backdrop CMS, както на английски, така и на български езици.

А междувременно в сайта на Backdrop CMS има опция да тествате системата онлайн.

Backdrop CMS и Drupal 8 и 9

Backdrop CMS е разклонение на Drupal, но не се явява негов конкурент. Тя е адресирана към друг пазарен сегмент, този на малките и средни предприятия, на неправителствените организации, към хилядите малки уеб агенции, разработващи сайтове за малкия и среден бизнес, които нямат възможностите и ресурсите да администрират сложни системи като Drupal 8 и 9, които занапред ще бъдат фокусирани върху "амбициозни сайтове" с бюджет от поне няколко десетки хиляди долара или евро.

По този начин Backdrop CMS запазва в "семейството" на Drupal и в наследената обща култура и ценности милиони съществуващи потребители и любители на Drupa с по-малки възможности и бюджети, които иначе биха мигрирали към други системи като Wordpress или популярни и доста агресивни напоследък затворени комерсиални системи от типа SAAS (софтуер като услуга).

Накрая, но не на последно място по значение, Backdrop CMS възприема много от прогресивните идеи в подобряване на потребителския интерфейс, усъвършенстване на потребителското изживяване и на лекотата за администриране на съдържание, постигнати в по-новите версии 8 и 9 на Drupal, но ги запазва и пренася в среда, която е много по-достъпна за малкия и среден бизнес, както и за многобройни граждански организации.

И на свой ред Backdrop CMS добавя множество нови и уникални подобрения и изобретения за още по-качествено и лесно администриране на уеб съдържание, което я прави не само наследник и съхранител на голяма традиция, но и ново иновативно направление в развитие на свободния софтуер с отворен код като важен инструмент за развитие на съвременното гражданско общество, бизнес и социално предприемачество.

В заключение

Backdrop CMS допринася значително за запазването и защитата на философията и общността на свободния софтуер с отворен код, демократичен и достъпен за всеки свободен и независим гражданин, предприемач или членуващ в различни граждански общности и инициативи.

Ние вярваме, че след като се запознаете със системата вие също ще се присъедините към нейните поддръжници и ползватели и ще помогнете за съхранението и бъдещото развитие на най-успешните традиции в развитието на системите за управление на съдържание с безплатен и отворен код.