Сайт за НПО

Уеб сайтове с Бекдроп CMS

Backdrop CMS е съвременна платформа с големи възможности за разработка на сайтове за нуждите на малкия и среден бизнес, неправителствени организации, сдружения, фондации, клубове, религиозни общности, политически партии, както и за лични сайтове и блогове.

“Бекдроп Решения” предлага разработка и поддръжка на сайтове за малък и среден бизнес, както и за НПО чрез съвременната система за управление на съдържание Backdrop CMS.

Backdrop CMS - free open source

Офисът ни се намира в гр. София, България, но работим онлайн с клиенти от цялата страна, Европейския съюз и навсякъде по света.

Сайт за Народно читалище Аура с Бекдроп CMS

Начална страница на сайта с респонсив дизайн

Читалищата са уникална културна институция и вид неправителствена и нетърговска организация, специфични за българската история и култура от времето на Възраждането, те са изиграли изключително важна роля за съхранение на българския език, дух и култура.

Народно читалище Аура е една от най-старите и авторитетни подобни организации, създадено в София още през далечната 1929 година